Arbejdsmiljø:

Femern Forbindelsen, arbejdsmiljø APV

Københavns Universitet, KUA2, projektgranskning af arbejdsmiljø

Aluminiumsfabrik I Island, sikkerheds- og sundhedsrådgivning for TBL

Herlev Kommune, Lindehøjskolen, indeklimaundersøgelse


Byfornyelse, renovering og ombygning:

A/B Abel Cathrines Gade 1-3A, centralvarme, byfornyelse mv

A/B Broager, byfornyelse

A/B Bragehus, byfornyelse

A/B Bergthora, facadeistandsættelse

A/B Ole Suhrs Gade 8, facader og vinduer

A/B Ole Suhrs Gade 8, nyt tag, vinduer og facade

A/B Prag-Nord, Drift & Vedligeholdelsesplan

A/B Kjeld Langes Gade 3A-3B, byfornyelse

A/B Løvhuset, byfornyelse

A/B Nansensgade 8-18, byfornyelse

A/B Roarsvej, svampeskader og nyt tag

A/B Strandlosgården, udskiftning af installationer

A/B Thomas Laubs Gade, byfornyelse

A/B Sundbyvester, Drift & Vedligeholdelsesplan

A/B Sundbyvester, facadeistandsættelse

Advokatfirmaet B. Helmer Nielsen, hovedkontor, ideoplæg

Byfornyelsesselskabet København, førregistrering

Bellahøj Kirke, systematisk vedligeholdelse

Christiansholms Fabrikker, hovedkontor

Den Danske Præsteforening, systematisk vedligeholdelse

Herlev Kommune, Lindehøjskolen renovering

Plan Design, hovedkontor

Peder Lykke Skolen, nyt fritidshjem, forslag

Præsteenke Stiftelsen, systematisk vedligeholdelse

Rødovre Kommune, indretning af bolig for handicappet dreng med hjælper døgnet rundt

Rødovre Kommune, Plejehjemmet Engskrænten, renovering.

Sankt Annæ Skole, plan for systematisk vedligehold

Sankt Annæ Gymnasium, kantinekøkken

Sankt Annæ Gymnasium, fremtidige bygningsbehov

Sankt Annæ Gymnasium, korscene i forbindelse med koncertsal

Sømandsstiftelsen Bombebøssen, facadeistandsættelse

Utterslev Kirke, systematisk vedligeholdelse

Utterslev Menighedshus, udskiftning af tag


Industriel Design:

Landbrugets Afsætningsudvalg, udstillingsdesign

LEGO Futura, systematik for produktfarver

LEGOLAND Parken, særlig parkinventar


Medvirken i udarbejdelse af dokumentationsrapporter mv. til offentlig publicering:

BUR, rapport, Glastag på ældre etageejendom, 1990.

Danske Arkitektvirksomheder/Foreningen af Rådgivende Ingeniører, aftalegrundlag, ”som udført” ydelsesbeskrivelse, 2000.

Boligministeriet (nu EBST), vejledning, Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager 2002.

SBI (BY og BYG), forskningsprojekt, Den selvstyrende Byggeplads, 2002.

Danske Arkitektvirksomheder, Ydelsesbeskrivelse for Byfornyelse, 2002.

Projektleder for udvikling af Bips Beskrivelsesværktøj vedr. renovering 2007-2010.